t f R r
_

Stadslab Luchtkwaliteit

Sinds 2015 ben ik lid van het Stadslab Luchtkwaliteit. Het Stadslab Luchtkwaliteit experimenteert, verbindt, vergaart en deelt. Proefondervindelijk wordt de complexiteit van het thema onderzocht en aangepakt.

In juli 2014 vroeg de gemeente Rotterdam bewoners en ondernemers mee te denken over maatregelen om de luchtkwaliteit op en om de ’s-Gravendijkwal te verbeteren. We hebben gereageerd op deze oproep en voorstellen gepresenteerd.

Na de presentatie van onze plannen, gesprekken met de gemeente Rotterdam en verdere verdieping in het onderwerp, besloten we de handen ineen te slaan en het Stadslab Luchtkwaliteit op te richten, met als doel: kennisdeling en inspiratie, zodat we onszelf en anderen in staat stellen om op een onderbouwde manier bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit en creativiteit bevorderen bij de zoektocht naar oplossingen.

SLLK logo

Het experiment in het Stadslab

Experiment vindt zowel plaats in fysieke als in procesmatige vorm. We maken ruimtelijke ontwerpen, er worden proefopstellingen gebouwd en we proberen  de invloed van dergelijke ingrepen op de luchtkwaliteit te meten. Daarnaast bestuderen we het krachtenveld van uiteenlopende belangen rondom luchtkwaliteit en stellen we kritische vragen.

Het stadslab heeft een heldere opzet en een duidelijk plan waar aan vast gehouden wordt. Daarnaast reageert en transformeert het stadslab, afhankelijk van hetgeen zich voordoet, welke vragen rijzen en de personen die zich aandienen. Een spannend en fluïde proces. Het proces van dit Stadslab is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wat kunnen we als onafhankelijke club mensen voor elkaar krijgen? Hoe verloopt het traject? Wie raken er bij het project betrokken? Hoe krijgen we een voet binnen de deur bij de gemeentelijke besluitvorming?

Door de onbevangen en experimentele kijk op de -toch wel- complexe opgave voor schonere lucht hebben we professionals en bewoners met verschillende achtergronden weten te prikkelen, uit te dagen en te (ver)binden.

Als (interactief) ontwerper is voor mij de uitdaging in het Stadslab Luchtkwaliteit hoe ik het thema luchtkwaliteit en de complexiteit van het thema voor Rotterdammers tastbaar, toegankelijk en begrijpbaar te maken. Dit doen we door spontane interventies op straat, workshops of het luchtloket dat door de straten van Rotterdam onderweg is.

Meer projecten en informatie over Stadslab Luchtkwaliteit vind je hier.

IMG_9720
Het luchtloket
Workshop met kinderen 'We bouwen onze eigen wereld met schone lucht'
Workshop met kinderen ‘We bouwen onze eigen wereld met schone lucht’
IMG_9698

Workshop ‘Hoe beweegt Rotterdam in de toekomst’ tijdens Park(ing) Day.

IMG_4662

Share

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon